Angouleme 1995, le foto

Angouleme1995000Festival Internazionale di Angoulême, Francia. Autori fotografati: Jacques Martin, Vittorio Giardino. U Giancu, Vittorio Pavesio, Franco Fossati, Guido Tiberga, Gianfranco Goria. Click qui: www.afnews.info/fumetti.org/foto/Angouleme%201995/page_01.htm